Vyschlé jezero na Marsu

Kráter Holden o průměru 140 (vlevo) a starší kráter Eberswalde o průměru 65 km (vpravo). Oba leží v jižní vysočině na Marsu. Sever je na snímku vpravo. Obrázek pořídila sonda Mars Express 15. srpna 2009. Rozlišení 22 m na pixel. Zdroj: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Kráter Eberswalde leží v jižní vysočině na Marsu. S pomocí snímků ze sondy Mars Express, kterou k Marsu vyslala ESA, se zjistilo, že dno kráteru bylo kdysi dnem jezera. Ačkoli to bylo zhruba před 4 miliardami let, geologické pozůstatky – nazývané delta – jsou na snímku zřetelné. Tato oblast tmavých sedimentů je připomínkou, že na Marsu kdysi existovala voda.

Kráter Eberswalde, který je impaktního původu, byl erozí téměř vymazán z povrchu Marsu. Částečně byl zničen pozdějším kráterem Holden o průměru 140 km. Přestože pozdější impakt z větší části překryl kráter Eberswalde vyvrženou horninou, část, asi 115 km2 se zachovalo. Kanály byly vedly kdysi vodu stékající do prohlubně uvnitř kráteru, ve kterém se vytvořilo jezero. Usazeniny na dně někdejšího jezera byly po jeho vyschnutí částečně rozfoukány větrem.

Sonda Mars Global Surveyor už dříve vytipovala kráter Eberswalde jako možné místo pro přistání budoucí povrchové sondy. Pro toto místo se počítá se sondou Mars Science Laboratory. Jiný kráter, Gale, byl vybrán pro přistání sondy Curiosity. Obě lokality jsou bohaté na minerály, jejichž vznik souvisí s dřívější přítomností vody.

Zdroj:

Mars Express Delivers Views Of Martian Lake, Universe Today, 3. 9. 2011

Podobné články:

Na Marsu je mnohem víc vody uložené v karbonátech, Planetary.cz, 23. 7. 2011

Comments are closed.