V noci na zítřek budou vidět Geminidy

Planetka (3200) Phaeton, mateřské těleso meteorického roje Geminid. Foto Marco Langbroek, Winer Observatory Sonoita. Zdroj: Wikipedie.

Meteorický roj Geminidy, který je vidět každým rokem okolo 14. prosince má tomto roce příznivé podmínky viditelnosti, protože Měsíc je dnes, 13. prosince v novu. Maximum meteorického roje nastane půl hodiny po půlnoci z 13. na 14. prosinec. V té době bude radiant (místo na obloze, ze kterého meteory zdánlivě vylétají) vysoko nad obzorem. Dá se očekávat, že frekvence meteorů dosáhne 100 až 120 meteorů za hodinu. Za ideálních podmínek bychom během celé noci mohli spatřit přibližně 1000 meteorů.

Radiant Geminid se nachází východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců, hvězd Castor a Pollux. Na prosincové obloze vychází souhvězdí Blíženců už za večerního soumraku, a během noci vystoupí vysoko nad jižní obzor. Vrcholí po půlnoci, tedy přibližně v době maxima meteorického roje. Tehdy dosáhne radiant v našich zeměpisných šířkách výšky 70° nad obzorem. Díky tomu budou v České republice geometrické podmínky viditelnosti roje výborné – většina meteorů zazáří nad obzorem. Roj není viditelný jen tuto noc. První meteory tohoto roje byly viditelné již v předcházejících nocích. Země začala procházet proudem meteoroidů 7. prosince a vystoupí z něj 17. prosince.

Historie a původ roje

Meteorický roj Geminid byl poprvé zaznamenán v roce 1862. Tehdy to byl slabý roj. Ve 40. a 50. letech 20. století se počet meteorů za hodinu začal zvyšovat a začátkem 90. let dosáhl hodnoty 100 meteorů za hodinu. Některé numerické modely předpovídají, že frekvence roje bude v budoucnosti opět klesat. Mateřským tělesem roje Geminid je planetka (3200) Phaeton. Tuto planetku objevili John Davies a Simon Green v roce 1983 pomocí družice IRAS. Dráha planetky (3200) Phaeton se podobá drahám komet. V přísluní se planetka přibližuje ke Slunci na 0,14 AU. Navíc je planetka mateřským tělesem meteorického roje; obvykle jsou mateřskými tělesy meteorických rojů komety. Má se za to, že (3200) Phaeton je vyhaslé kometární jádro nebo kometární jádro s velmi nepatrnou, a proto nepozorovatelnou aktivitou. Planetka oběhne Slunce jednou za 524 dní a může se značně přiblížit k Zemi. Naposledy se přiblížila k Zemi 10. prosince 2007, a to na vzdálenost 18 milionů km. Další blízké průlety nastanou v letech 2017, 2050 a 2060. K nejtěsnějšímu přiblížení k Zemi v tomto století dojde 14. prosince 2093. Tehdy se planetka přiblíží k Zemi na pouhé 3 miliony km. Srážka planetky se Zemí však nehrozí.

Poznámka k pozorování

K úspěšnému pozorování roje je nutné vyhledat místo s co nejméně stromy, budovami nebo jinými překážkami v okolí, a zároveň daleko od světelného znečištění (aby bylo možné spatřit i slabší meteory). Protože radiant roje vystoupí velmi vysoko, budou meteory létat po celé obloze. Pozorování bude ztíženou nízkou teplotou v zimní noci. Pozorovatel se musí vybavit teplým oblečením, ale ani přitom by neměl mráz podcenit. Alkohol se v takovém případě nedoporučuje, protože při delším pobytu v mrazu odolnost organismu spíše snižuje. Pomůže však dostatek tekutin, nejlépe v podobě horkého čaje.

Comments are closed.