Kolem Země proletí planetka 2012 DA14

Umělecká představa blízkozemní planetky 2012 DA14 během průletu kolem Země. Zdroj: Wikipedia

Umělecká představa blízkozemní planetky 2012 DA14 během průletu kolem Země. Zdroj: Wikipedia

V noci z 15. na 16. únor 2012 proletí kolem Země planetka 2012 DA14. Jedná se o nepravidelné těleso o průměru přibližně 50 metrů a hmotnosti 190 000 tun. Planetka bude během průletu kolem Země viditelná i z území České republiky, a to od 21 h SEČ 15. února přibližně do 1 h SEČ 16. února. Její jasnost bude zpočátku cca 8 mag, postupně bude klesat až na 10 mag. K jejímu spatření budete potřebovat malý dalekohled. Najdete ji na obloze pomocí mapek na stránce http://sajri.astronomy.cz/2012da14_mapky.pdf (2,45 MB). Planetku bude možné sledovat i přes internet, seznam přímých přenosů najdete zde.

Planetku byla objevena téměř před rokem, 23. února 2012 na Observatório Astronómico de Mallorca ve Španělsku, 7 dní po těsném průchodu kolem Země ve vzdálenosti 0,0174 AU (2 600 000 km). Planetka se znovu přiblíží k Zemi 15. února 2013 v 19 h 25 min UT (20 h 25 min SEČ) na vzdálenost 0,0002276 AU (34 050 km) od středu Země. Planetka proletí kolem Země v menší vzdálenosti než je vzdálenost geostacionárních družic.

Znázornění dráhy planetky 2012 DA14 při průletu kolem Země 1. února 2013. Zdroj: Wikipedia.

Znázornění dráhy planetky 2012 DA14 při průletu kolem Země 15. února 2013. Zdroj: Wikipedia.

Letošní těsné přiblížení k Zemi způsobí změnu dráhy planetky. Její oběžná doba kolem Slunce se zkrátí z 368 dní na 317 dní. Planetka se znovu přiblíží k Zemi 15. února 2046 na vzdálenost 0,01 AU (1 500 000 km). Při přiblížení v roce 2013 nehrozí srážka se Zemí (vzhledem k velikosti planetky by šlo spíše o pád na Zemi). Potenciální riziko srážky je nepatrné.

V případě, že by se planetka 2012 DA14 srazila se Zemí, vstoupila by to atmosféry rychlostí 12,7 km/s s kinetickou energií 3,5 megatuny TNT. Pro srovnání při Tunguzské katastrofě v roce 1908 způsobilo předpokládané těleso (jehož zbytky se však nenašly) výbuch o síle 3 až 20 megatun TNT. Planetky o velikosti srovnatelné s 2012 DA14 narazí do Země v průměru jednou za 1200 let. Odhaduje se, že planetka o průměru 35 metrů už je schopna ohrozit město, pokud by dopadla na Zemi přímo na toto město.

Zdroj

2012 DA14, Wikipedia
http://sajri.astronomy.cz/2012da14_mapky.pdf (PDF 2,45 MB)

1 comment to Kolem Země proletí planetka 2012 DA14