Mars dostal přednost před Titanem a kometami

Umělecká představa sondy InSight na povrchu Marsu. Zdroj: Wikipedia.

V roce 2016 odstartuje k Marsu další kosmická sonda. Bude to povrchová sonda Mars InSight. Jejím úkolem bude zkoumat nitro Marsu za účelem zjištění, zda má Mars pevné nebo tekuté jádro, jestli na něm jsou přítomny zlomové linie a desková tektonika, a prozkoumat vnitřní strukturu . . . → Read More: Mars dostal přednost před Titanem a kometami

Jižní vír na Titanu – doklad střídajících se ročních období

Titan vyfotografovaný sondou Cassini 18. července 2012 ze vzdálenosti 3 miliónů kilometrů. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Sonda Cassini monitoruje rozvíjející se jižní polární vír na Titanu, což je masa vířícího plynu okolo jižního pólu v atmosféře měsíce. Vír je vidět na spodní straně snímku. Na snímku je zachycena část povrchu Titanu přivrácená k Saturnu. . . . → Read More: Jižní vír na Titanu – doklad střídajících se ročních období

Laviny na Saturnově měsíci Japetus

Kráter Malun na měsíci Japetus. Kráter je do vzdálenosti 8 km zavalen sypkým materiálem, který se uvolnil po vzniku zlomu. Zdroj: NASA.

„Všude se sluneční soustavě vidíme sesuvy půdy,“ říká Kelsi Singerová, magisterská studentka věd o planetách a Zemi na fakultě věd a umění Washingtonské university v St. Louis, „ale Saturnův ledový měsíc Japetus . . . → Read More: Laviny na Saturnově měsíci Japetus

Dvě tváře písečných dun na povrchu Titanu

Fotografie písečných dun na Zemi (nahoře) a radarový snímek dun na Titanu (dole). Zdroj: Wikipedia.

Nová analýza radarových dat ze sondy Cassini vedla k objevu regionálních rozdílů v charakteru písečných dun na Titanu. Tento objev přináší nové poznatky o klimatické a geologické historii. Pole písečných dun jsou na Titanu běžná. Pokrývají asi 13% povrchu . . . → Read More: Dvě tváře písečných dun na povrchu Titanu

Titan a Dione ze sondy Cassini

Titan a Dione 21. 5. 2011 ze sondy Cassini. Zdroj: NASA.

Saturnův třetí největší měsíc Dione (1123 km) je možné vidět skrz atmosféru největšího měsíce Titanu (5150 km). Snímek zachycuje stranu měsíců, která je odvrácená od Saturnu. Severní pól měsíců je nahoře. Kamera byla při snímkování namířena k severní, Sluncem osvětlené straně prstenců nízko . . . → Read More: Titan a Dione ze sondy Cassini

Sněhové zpravodajství: Enceladus hlásí 100 m čerstvého prašanu

Povrch měsíce Enceladus pokrytý vrstvou sněhu. Zdroj: NASA.

Saturnův měsíc Enceladus nepřestává udivovat a často také mást zvědavé vědce. Když si již téměř myslíme, že mu v některém ohledu rozumíme, všechno se obrací vzhůru nohama. Nikoho dnes už nepřekvapí, že na jižním pólu tohoto měsíce se nacházejí gejzíry chrlící jako jakási „sněžná děla“ jemné . . . → Read More: Sněhové zpravodajství: Enceladus hlásí 100 m čerstvého prašanu

Zklamání nad Tethys a Dione

Dione, polokoule trvale orientovaná proti směru oběhu kolem Saturnu. Na povrchu jsou zřetelné stopy geologické aktivity. Fotografie ze sondy Cassini. Zdroj: NASA.

Tento článek o dvou satelitech Saturnu je poněkud netradiční v tom, že se nevěnuje žádnému novému a fantastickému objevu, ale naopak něčemu, co objeveno nebylo. Když něco hledáme a nenalezneme, je to . . . → Read More: Zklamání nad Tethys a Dione

Enceladus zblízka

Enceladus 13. 9. 2011. Zdroj: NASA.

Sonda Cassini pořídila 13. září podrobný snímek Saturnova měsíce Enceladus ze vzdálenosti 49 788 km. Snímek byl pořízen přes filtry CL1 a CL2. Na povrchu Enceladu jsou vidět brázdy způsobené praskáním a pohyby ledové kůry. Enceladus se podobá Jupiterovu měsíci Io tím, že gravitační působení vzdálenějších a větších . . . → Read More: Enceladus zblízka

Unikátní snímek pětice Saturnových měsíců

Pětice Saturnových měsíců vyfotografovaná sondou Cassini. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Na tomto snímku z 29. července 2011 se podařilo sondě Cassini zachytit pět měsíců Saturnu (zleva): Janus, Pandora, Enceladus, Mimas a Rhea (na pravém okraji obrázku, překrývající Saturn). Snímek byl pořízen ze vzdálenosti 1,1 miliónu kilometrů od nejbližšího měsíce Rhea. Nejvzdálenější Enceladus byl v okamžiku . . . → Read More: Unikátní snímek pětice Saturnových měsíců

Dione a Saturn

Saturn a jeho měsíc Dione ze sondy Cassini. Zdroj: NASA.

Saturnův měsíc Dione se na snímku ze sondy Cassini nachází před Saturnem. Měsíc Dione obíhající kolem Saturnu ve vzdálenosti 377 tisíc kilometrů má průměr 1123 km. Pohybuje se zleva doprava. Polokoule orientovaná v opačném směru proti pohybu je tmavší a pokrytá trsem jasných pruhů. . . . → Read More: Dione a Saturn